۶۰۰۰ هزار دانشجو در قالب ۱۵۴۰ تیم ، ۲۰۰۰ عضو هیات علمی به عنوان داور و ۶۰۰ مجری کارشناس در این رویداد کرسی های آزاد اندیشی ملی نقش‌آفرینی کردند. برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی همواره یکی از توصیه‌ های رهبر انقلاب به دانشجویان برای تقویت نقش و شأن محوری نسل جوان در حرکت عمومی جامعه بوده است.