ردپاهای دیجیتال باعث می‌شود اطلاعاتتان در دسترس شرکت‌ های تبلیغاتی با اهداف مختلف قرار گیرد. اگر می‌خواهید آسیب‌ کمتری به حریم شخصی‌ تان وارد شود سعی کنید درج و نشر اطلاعاتتان را در فضای مجازی کنترل کنید.