باید به زمان مخابره خبر دقت کرده و برای بازنشر اخبار همیشه آخرین تحولات و رویدادها را جست‌ و جو کنیم.