یکی از نسخه های طبی برای رفع عطش و گرمازدگی همین شربت است شربت سکنجبین و خیار که در این کلیپ تهیه آن را یاد می گیریم.