یکی از سبک های خوشگل و شیک بستن روسری مدل خانم پانتا بهرام بازیگر و سانیا بهرامی است دراین کلیپ می توانید ببینید.