آقا کسری که شکلات خیلی دوست داره و ملچ ملچ اونها را می خورده اما نظافت رو رعایت نمی کنه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت شکلات خرمالویی.