به یاد دلاور مردان سوم خرداد سرود ماندگار «مد نبودی ببینی» با نوای کویتی‌پور.