کلیپ بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر همراه با تصاویر آن دوران.