پوشش ها در نقاشی ایرانی و نگارگری بسیار حایز اهمیت هستند در این کلیپ استاد مهدوی روش طراحی عمامی دوازه ترک دوره صفوی را آموزش می دهند.