از روز ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، سامانه ثبت نام واکسن کرونا توسط ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت راه اندازی شده که شما با آموزشی که در این ویدیو داده شده به راحتی می توانید برای واکسیناسیون ثبت نام کنید.