جزئیاتی هست که توی زندگی شاید زیاد به چشم نیان خانم عطیه نیلفروشان از چای محبوب‌ ترین نوشیدنی ایرانی برامون میگه.