قصه پلنگی که صدای خوشو دوست نداره و صدای های حیوونای دیگر رو انتخاب می کنه؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت نی نی خرسه.