سینا استوی با مدرک جعلی کارشناسی ارشد مبادرت به تولید ارز دیجیتال بدون پشتوانه و کلاهبرداری از مردم می کرد که دستگیر شد.