دلم شد با خدا همراه سلام الله علی کریم آل الله سر سفرت مهمون بودن اجدادم که با خانوادم دل به تو دادم. سینه زنی زمینه مدح امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای محمدحسین پویانفر در هیئت الزهراسلام الله علیها.