تا الان حداقل ۳۱ هزار غیرنظامی به بهانه مبارزه با طالبان کشته شدند اما حالا آمریکا به دنبال صلح با طالبان است!