این ویدئو نشون میده چطوری تصمیمات سیاستمدارهامون بر روی روند صعودی یا نزولی مبتلایان به کرونا تاثیر میگذاره.