بده که پیش تو موی سرم سفید نشه، بده که نوکرت بمیره و شهید نشه، من اصلا اومدم برات شهید بشم، تا توی قلب مادر عزیز بشم؛ کلیپ مداحی از مداح اهل بیت نریمان پناهی.