قصه جوجه خروسی که تا حالا دمش رو ندیده بود و با چرخ زدن تونست ببیند و خیلی مغرور بشه که یهو افتاد توی آب؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت جوجه خروس دم اش را دید.