کلیپ بسیار زیبا قسمتی از دعای افتتاح که دعا در برای حفظ و امام زمان عجل الله است با نوای علی فانی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ سفارش شده در شب قدر