دنیا شکست خورده تر از من ندیده است، حالا به سنگ خورده سرم را شکسته است، حالا ببین که به غیر از گدا شدن، در پیشگاه هنرم را شکسته ام؛ کلیپ سوزناک مهدی رسولی در شب قدر در مناجات با خدا همراه با فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی