و هر آنکه به سوی تو سفر میکند فاصله او به تو نزدیک است... کلیپ استوری فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی.