ماه رمضونه اشکای عاشقونه بازم زده جوونه؛ این روسیاه دوباره خودش رو می رسونه؛ بار گناه آورده ، عمر تباه آورده؛ بنده‌ ی بی‌ پناهت ، بهت پناه آورده ... کلیپ مداحی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با نوای حسن عطایی.