یه خیابون نمه بارون، دو تا گلبرگ دو تا ایوون، یه پریشون دل مجنون، چشم گریون زیر بارون، دل شد مبتلا هستی مون فدا، یک کلام آقا، می میرم برات.