محسن رضایی: در سال ۱۳۲۷ که اولین برنامه توسعه کشور در زمان پهلوی طراحی شده دو هدف اصلی تعریف شد: یکی عدالت دومی رشد اقتصادی، ۶۰ ساله دنبال این اهداف هستیم. از زمان مشروطه با ژاپن شروع به توسعه اقتصادی کردیم و از اول انقلاب با چین، چرا الان از هر دو عقب ماندیم.قبل از هر چیز باید دولت را اصلاح کنیم.