برنامه کودکانه قلقلک با شخصیت های جوجه ای این قسمت به بچه این پیام رو میدهد که برای بازی اسباب بازی هاتون رو به بچه های دیگه هم بدید.