دلخوش گرمای کسی نیستم؛ آمده ام تا تو بسوزانی ام؛ آمده ام با عطش سالها؛ تا تو کمی عشق بنوشانی ام؛ حرف بزن حرف بزن سالهاست؛ تشنه یک صحبت طولانی ام ... کلیپ استوری ویژه شب های قدر.