برای بیرون رفتن شالتون رو زیبا و خوشگل سر کنید با دیدن این کلیپ دو مدل شیک بستن شال را یاد می گیریم.