داستان شکل های زیبا در یک روز برفی زیبا که هر چیزی یک شکل با مزه شده است؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت قشنگ مثل دایره.