مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه با نوای اباذرالحلواجی.