ای دل پر از، غفلت و گناه تو شبای قدر بین اشک و آه بخشش منو، از علی بخواه اگرچه میکشه دلم خجالت از علی خطا همیشه از منو شفاعت از علی بهشت من که دیدن رخ حسینشه ... مناجات ویژه شب های قدر با نوای میثم مطیعی همراه با زیر نویس عربی.