کلیپی جالب رزمایش اعلام آمادگی بسیج خواهران انصارالله یمن.