تصاویری از محراب مسجد کوفه در عراق محل ضربت خوردن ستون عرش خدا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در شب 19 رمضان