نماهنگ مناجات زیبای لولاک به مناسب ماه مبارک رمضان با صدای ماهر زین.