شب قدر من نور بارون میشه، با ذکری که شیرین تره از عسل، به جای تموم مناجات ها، می گم العجل العجل العجل؛ کلیپ کوتاه با نوای حاج محمود کریمی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ