ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا؛ دوری از هیأت و دوری از کربلا؛ خونم هیئته منو به خونم برگردون؛ تموم دلخوشیم روضه است نذار بمونم سرگردون؛ دنیای بی روضه جهنم دنیاست هر جا حسین باشه بهشت من اونجاست... مداحی دلتنگ زیارت کربلا با نوای مهدی رسولی.