سکانسی از سریال امام علی علیه السلام در مورد عشق علی (ع) در دل داشتن... مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.