حیدر افتاد؛ روی سجاده امیر خیبر افتاد، آقامون علی یه باره با سر افتاد؛ دوباره حسن به یاد مادر افتاد، خون به پا شد؛ فرق مرتضی علی شکست دوتا شد، زهرا تو عرش خدا صاحب عزا شد، مسجد کوفه؛ یه لحظه کربلا شد، تو شهر کوفه، شق القمر شد؛ مداحی شهادت امیر المومنین علی علیه السلام با نوای نریمان پناهی