یا امیرالمومنین حیدر علی مولا علی مولا، شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بی قراری ها سحرگاه قرار آمد با نوای حجت الاسلام امین سلم آبادی