امشب بگو که ای خدا شرمندتم شرمندتم، وا کن به روی من در رو، من هرچی باشم بنده تم، یا ربنا یا ربنا؛ پست اینستاگرام و وضعیت واتساپ مناجات با خدا در شب قدر