امام صادق علیه السلام فرمودند: قلب ماه رمضان شب قدر است. مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.