آلوده دامن خود را رساندم بر روی شانه بارم کشاندم. استوری مناسب اینستاگرام و وضعیت واتساپ ویژه شب های قدر.