با توجه به اینکه بیماری های ناشی از اختلالات کروموزمی درمان ندارد بهتر هر مشکلی جنین در این حوزه داره در همان مراحل بارداری تشخیص داده بشه؛ کلیپ درباره آزمایشات غربالگری دوران بارداری.