طبق تفسیری از امام صادق علیه السلام اللیله، حضرت فاطمه (س) است و القدر الله است پس هر کس که فاطمه (س) و مقام ایشان، را به حقیقت بشناسد، حتماً شب قدر را درک کرده است. کلیپی از سخنرانی مرحوم استاد آقا مجتبی تهرانی استاد اخلاق و مداحی های شهادت حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام.