کلیپ مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ ویژه شب های قدر.