دارم میرم شب وصاله، ندیدمش این همه ساله، ام البنین خدانگهدار، جونم رسیده بر لب خدانگهدار؛ مداحی شهادت حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام با نوای حمید علیمی