داستان جالب دانش آموز بودن علیرضا عصار خواننده و سیامک انصاری بازیگر در یک مدرسه که در برنامه همرفیق شهاب حسینی مطرح شد.