چند وقتی است ای امیر نجف حست و آه کربلا دارم، برسد پای من به کربلا با حسین تو حرف ها دارم، کلیپ ویژه شهادت امام علی.