چند سال گذشت، دلت برام شور نزد؛ صدای دهل خوشه آره ولی از دور فقط؛ به ما هر چی وصله داری پینه کن طوری نیست؛ ولی مردونگی کن وصله ی ناجور نزن... موزیک ویدئو دهل با صدای رضا صادقی.