انگار اینجا یه سیاره ای دیگست! یا کشور بی خبران هست! از موقعی که وارد تانزانیا شدم تا الان که ۳۴ روز گذشته حتی یک نفر رو هم ندیدم که!