برای افطار ماه رمضان این نکتار پرتغال خوشمزه رو درست کنید نوش جان.